Connecta Natura és una associació sense ànim de lucre creada el 2014 amb seu central a la Comunitat Valenciana. La missió de Connecta Natura és sensibilitzar, recuperar i conservar la biodiversitat cultivada valenciana, la conservació de la biodiversitat silvestre, treballar en el desenvolupament rural agroecològic, promoure l’agroecologia i l’educació i sensibilització ambiental. L’objectiu principal de l’associació és contribuir a la transició del sistema agroalimentari cap a una gestió sostenible del nostre entorn natural i dels sistemes agrícoles, i treballar per mantenir un món rural viu i actiu.

Utilitzem l’agroecologia com a eina de dinamització rural, preservant la cultura i els paisatges rurals i promovent la seva agrobiodiversitat. També desenvolupem activitats d’educació ambiental per conscienciar sobre la importància de transformar tant els models agrícoles com els nostres hàbits de consum, per prevenir el canvi climàtic i la degradació del medi ambient i aconseguir un desenvolupament més sostenible.

Les principals ferramentes que utilitzem per acomplir els nostres objectius i realitzar les línies de treball són: la custòdia del territori, l’educació ambiental i la participació ciutadana, tant en el treball de voluntariats com per a la cogeneració de coneixement i creació de xarxes.

Som una entitat arrelada a la Comunitat Valenciana amb 40 socis i sòcies compromeses amb el valors i els objectius que transmet l’associació.

Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars