Unitat 1_L’inici: organizatció de l’espai de l’hort

Unitat 2_Diferents models d’horts escolars

Unitat 3_Preparació de la terra

Unitat 4_Planters

Unitat 5_Sembra i transplantaments

Unitat 6_Biodiversitat

Unitat 1_L’inici: organizatció de l’espai de l’hort

Unitat 2_Diferents models d’horts escolars

Unitat 3_Preparació de la terra

Unitat 4_Planters

Unitat 5_Sembra i transplantaments

Unitat 6_Biodiversitat

Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Centres_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars
Menú_Separador_Xarxa_Horts_Centres_Escolars